Ważniejsze adresy stron internetowych

Portal podatkowy Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/

Ministerstwo Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse

Ministerstwo Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

Ministerstwo Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Sejm: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Narodowy Bank Polski: https://www.nbp.pl/

Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl/

VIES: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

Biała lista podatników VAT: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wyszukiwarka KRS: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Monitor Sądowy i Gospodarczy: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Elektroniczne Księgi Wieczyste: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie: https://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie

INFOR: https://www.infor.pl/

GOFIN: https://www.gofin.pl/

Poradnik Przedsiębiorcy: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/