Ważniejsze adresy stron internetowych

Portal podatkowy Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/ Ministerstwo Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse Ministerstwo Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/ Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia Ministerstwo Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo …

„Biała lista” podatników VAT

Jest to utworzona baza zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT która ma ułatwić i przyspieszyć proces wyszukiwania danych o podmiotach gospodarczych. adres bazy:   https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka W wykazie znajdziesz: nazwę firmy …

Komu przysługuje zwolnienie z podatku VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług pozwala niektórym podatnikom korzystać z zwolnienia z podatku VAT. Przedsiębiorcy którzy spełniają wymogi ustawy o VAT mogą korzystać z takiego zwolnienia. Podmiotowe zwolnienie …

PPK Oświecim

Dokumentowanie transakcji dla celów VAT

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży towarów lub świadczenia usług jest faktura VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług a dokładnie art. 2 pkt 31 ustawy o VAT definiuje fakturę …