Usługi podatkowe oraz księgowe:

– prowadzenie ksiąg handlowych
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– ewidencje ryczałtowe
– bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księgach
– sporządzanie deklaracji z zakresu podatku dochodowego (PIT oraz CIT)
– prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
– sporządzanie deklaracji VAT
– przygotowywanie JPK (jednolitych plików kontrolnych)
– opracowanie planu kont
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
– prowadzenie ewidencji wyposażenia
– uzgadnianie sald należności i zobowiązań
– sporządzanie okresowych bilansów oraz rachunków wynikowych
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
– obsługa kontroli podatkowych

Usługi kadrowo płacowe:

– przygotowywanie umów o pracę
– przygotowywanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących, pracowników
– przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS
– przygotowywanie list płac
– wypełnianie druków i zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika
– przygotowywanie rachunków do umów zlecenia i umów o dzieło
– sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS
– sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11)
– sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)
– sporządzanie informacji do ZUS do celów ubezpieczenia wypadkowego tzw. ZUS IWA
– obsługa kontroli z ZUS

Oferujemy również wsparcie w:

– wyborze formy opodatkowania
– przygotowywaniu wniosków kredytowych do banków
– przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do umów leasingowych
– przygotowywaniu analiz finansowych
– przygotowywanie deklaracji do PFRON
– przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego
– przygotowywaniu dowolnych, uzgodnionych z klientem zestawień księgowych