Co to jest kod GTU

Nowością jaką zafundował nam ustawodawca jest nowy plik JPK_VAT a wraz z nim konieczność oznaczania niektórych dostaw towarów oraz świadczenia usług kodami GTU.

Oznaczenia te dotyczą w głównej mierze towarów oraz usług szczególnie narażonych w szczególnym stopniu na nadużycia. Biuro Rachunkowe Paweł Mańka w Oświęcimiu informuje klientów mogących świadczyć usługi wchodzące w skład klasyfikacji GTU o zwracaniu uwagi na właściwe sklasyfikowanie świadczonych usług lub sprzedawanych towarów.

Kodami GTU jest klasyfikacja która powiązana jest z nowym plikiem JPK_VAT. Jest to trzynaście grup towarów i usług.

Powyższy obowiązek wystąpi tylko i wyłacznie po stronie dokumentów sprzedaży i tylko sprzedaży. Ma on na celu zwiększenie sprawozdawczości o zakresie sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług.

Nasze biuro rachunkowe działające na terenie Oświęcimia i okolic informuje o towarach i usługach objętych klasyfikacją GTU ujętych w nowym pliku JPK_VAT:

GTU_01 : Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02: Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03:  Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04:  Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05:  Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06:  Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07:  Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08:  Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09:  Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10:  Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11:  Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12:  Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13:  Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Kodami GTU należy oznaczać w nowym JPK_VAT sprzedaż dokonaną po 1 października 2020 r.

Biuro Rachunkowe Paweł Mańka w Oświęcimiu.