Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej online

Kasy fiskalne online dla kogo.

Przedsiębiorcy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych które nie prowadzą działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online. W związku z epidemią COVID-19 terminy te zostały przedłużone. W zależności od branży w jakiej działa podatnik możemy wyodrębnić różne terminy na wprowadzenie kasy fiskalnej online.

Terminy na wprowadzenie kasy fiskalnej online:

 

Od stycznia 2020 r. obowiązek posiadania kasy fiskalnej online mają:

  1. świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Od stycznia 2021 r. obowiązek posiadania kasy fiskalnej online mają:

  1. świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od lipca 2021 r. obowiązek posiadania kasy fiskalnej online mają:

  1. fryzjerskie
  2. kosmetyczne i kosmetologiczne
  3. budowlane
  4. w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów
  5. prawnicze
  6. związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Należy podkreślić, że obowiązek wymiany kas dotyczy wyłącznie tych kas, za pomocą których jest prowadzona ewidencja sprzedaży czynności wykonywanych powyżej. Wynika to wprost z  art. 145b ust. 2 ustawy o VAT.

Dyrektor KIS wydał w dniu 8 listopada 2019 r. interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB3-2.4012.377.2019.2.AZ, w której to wyjaśnił, że terminy wymienione w art. 145b ustawy o VAT dotyczą jedynie sposobu ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług wymienionych w tym przepisie.

W związku z powyższym jeżeli podatnik prowadzi tak że sprzedaż innych towarów i usług, to ewidencjonowanie takiej sprzedaży może nadal odbywać się przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Kasa fiskalna online jak działa.

 

Kasa fiskalna online zapewnia przesyłanie informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Sieć teleinformatyczna umożliwi przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Nowy system odbiera i gromadzi informacje z kas fiskalnych online które to informacje mają służyć do celów analitycznych i kontrolnych.

Kasa rejestrująca online przekazuje dane do Centralnego Repozytorium Kas w sposób automatyczny (bez udziału użytkownika). Cała procedura odbywa się zgodnie z odgórnie ustalonym harmonogramem.

W przypadku gdy podatnik nie ma możliwości technicznych, aby zapewnić automatyczną transmisję danych do Centralnego Repozytorium Kas (np. w związku z czasowym problemem z dostępem do internetu) przedsiębiorca może złożyć do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego wniosek o pozwolenie na przesyłanie wymaganych informacji w ustalonych odstępach czasowych.

Nowe kasy fiskalne powinny zapewniać prawidłowe za ewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (art. 111 ust. 6a ustawy o VAT).

Kasy fiskalne starego typu będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu. Wycofanie kas fiskalnych starego typu ma nastąpić stopniowo i od roku 2023 wszystkie grupy podatników które mają obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej będą musiały posiadać kasę fiskalną online.

 

Centralne Repozytorium Kas (CRK) co to jest?

 

Centralne Repozytorium Kas (CRK) to system który odbiera dane z nowego typu kas rejestrujących, tzw. kas fiskalnych online. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych takich jak: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Po za tym Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji.

Centralne Repozytorium Kas zgodnie z ustawą, ma zostać utworzone i oddane w ręce Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 111a. 1. ustawy o VAT). Szef KAS będzie miał prawo udostępniać dane z kas: ministrowi finansów, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych (art. 111a ust. 4 ustawy VAT).

 

Biuro Rachunkowe Oświęcim